Protfólio

Phono.sk

Online obchod s hranými vinylovými platňami.


Erb Mesta Banská Bystrica

MPBB.sk

Je mapa pekných miest a fajn vecí v Banskej Bystrici.